poniedziałek, 12 czerwca 2017

Diagram Ishikawy - jak wykonać, przykłady zastosowań

Diagram Ishikawy jest narzędziem wykorzystywanym do analizy przyczyn powstawania problemów. Przy jego pomocy rozpatrujemy je w pięciu obszarach tzw. 5M:
 • Man - Człowiek
 • Machine - Maszyny
 • Method - Metody
 • Material - Materiały
 • Management – Zarządzanie
Prace na diagramie zaczynamy od narysowania szkieletu z wyznaczeniem problemu jaki chcemy rozwiązać.

Dlaczego warto stosować Diagram Ishikawy?
 1. Pozwala spojrzeć na proces z różnych perspektyw.
 2. Rozwija nawyk wielopłaszczyznowego spojrzenia na przedsięwzięcia, pomysły i problemy.
 3. U pracowników rozwija szersze spojrzenie na problem.
Przykład: brak wysyłek na czas (produkcja)
Przykład: wypadki w pracy (BHP)
Przykład: słaba sprzedaż (sprzedaż)

Diagram Ishikawy dla celów bieżącego rozwiązywania problemów na niższych szczeblach menedżerskich (brygadzista, lider) został ograniczony do czterech zakresów 4M" (pracownik, maszyna, materiał, metody). 

Wpływ 500+ na motywacje pracowników - spostrzeżenia pracodawców

Wiele się mówi na temat wpływu programu 500+ na postawy i zachowania pracowników w stosunku do pracodawcy jak również przełożonego. Prowadząc warsztaty postanowiłem przyjrzeć się temu tematowi bliżej ponieważ zaciekawił mnie wpływ tego projektu na motywację pracowników.

Poniższe opracowanie dotyczące wpływu programu 500+ na motywację pracowników zostało opracowane na podstawie rozmów z menedżerami różnych szczebli zarządzania w organizacjach produkcyjnych. W rozmowach wzięło udział ok. sześciuset menedżerów.

Pozytywy:

- mniejsze oczekiwania w zakresie zarobków - tu odrazu sprostuję, że nie mam na myśli, to że pracownicy nie chcą więcej zarabiać tylko wielu z nich, a zwłaszcza na najniżej opłacanych stanowiskach przekroczyło próg koniecznego minimum do uzyskania satysfakcji z wynagrodzenia. Jest to poziom kiedy pracownika zaczyna być stać na coś więcej niż tylko jedzenie. Zaczyna on doświadczać przyjemności z wypłaty ponieważ może zacząć realizować pasje, na które nie było go wcześniej stać. 

- poprawa relacji z pracodawcą - ze względu na poprawę sytuacji ekonomicznej wiele osób nie będzie przyjmować postawy roszczeniowej. nie znaczy to, że nie będą oczekiwać podwyżki lecz jej wpływ nie będzie miał już tak dużego wpływu na ich 

Negatywy:

- odejścia z pracy - w branżach mocno zdominowanych przez kobiety zauważono odejścia z pracy pracownic posiadających więcej dzieci w młodszym wieku.

- niechęć do nadgodzin - program 500+ wpłynął na potrzebę dodatkowych zarobków, co spowodowało mniejsze zainteresowanie nadgodzinami.

niedziela, 22 stycznia 2017

Konstruktywna krytyka w pracy menedżera cz. 2 - model Z FUO + 2K

Jak łagodzić negatywne emocje podczas krytyki?
Konstruktywna krytyka wg modelu FUO jest bardzo prostym i skutecznym narzędziem niemniej jednak w wielu przypadkach powodującym u naszego słuchacza wzbudzenie negatywnych emocji. Jeżeli mamy do czynienia z taką osobą to można przygotować ją do krytyki, która za chwilę usłyszy poprzez złożenie deklaracji, że robimy to w dobrym celu. Przygotowanie słuchacza nosi nazwę „zależy mi”.

Popatrzmy na przykład, który podałem przy okazji modelu FUO:

Zależy mi: Chciałbym, żeby nasza współpraca oparta była na partnerstwie i zaufaniu.

FAKT: Ustaliliśmy, że do godziny 12:00 przygotujesz raport. Nie zrobiłeś tego a dokument ten był mi potrzebny na spotkanie z naszym odbiorcą. Klient był niezadowolony z takiego obrotu sprawy.

Ustosunkowanie: Nie podoba mi się to. Czuje się nieszanowany i zlekceważony.

Oczekiwanie: Proszę, żebyś ten raport teraz przygotował.

Efektem kroku „zależy mi” jest łagodniejsze spojrzenie na krytykę, lepsze zrozumienie jej zasadności oraz intencji krytykującego i większa wola spełnienia „oczekiwania”.

Co w przypadku gdy widzę, że rozmówca nie do końca chce wykonać moją prośbę?
Świętym prawem każdego przełożonego jest skorzystanie z siły władzy. Tak na prawdę szef nie musi prosić a zawsze może żądać. Prośbę należy stosować do podwładnych, którzy wiemy, że ją wykonają. Jeżeli mają z tym problem nasz komunikat możemy wzmocnić o „konkret”. Przykład:

Zależy mi: Chciałbym, żeby nasza współpraca oparta była na partnerstwie i zaufaniu.

FAKT: Ustaliliśmy, że do godziny 12:00 przygotujesz raport. Nie zrobiłeś tego a dokument ten był mi potrzebny na spotkanie z naszym odbiorcą. Klient był niezadowolony z takiego obrotu sprawy.

Ustosunkowanie: Nie podoba mi się to. Czuje się nieszanowany i zlekceważony.

Oczekiwanie: Proszę, żebyś ten raport teraz przygotował.

Konkret: Jak wrócę ze spotkania z klientem o godz. 15:00, to ma leżeć u mnie na biurku

W ten sposób wzmacniamy nasze oczekiwanie jak również wyznaczamy konkretny cel, który ma zrealizować pracownik. 
Z praktyki powiem, że wielu menedżerów pomija „oczekiwanie” i przechodzi do konkretu. Jest to dobre rozwiązanie jeśli mamy pracownika niezbyt liczącego się z naszymi prośbami.

Jak wzmocnić chęć realizacji postawionego celu?
Ostatnim krokiem jaki możemy dołożyć do tej układanki jest „kontrakt” Jest to etap, którego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której pracownik składa sam przed sobą deklaracje, że wykona dane zadanie. Przykład:

Zależy mi: Chciałbym, żeby nasza współpraca oparta była na partnerstwie i zaufaniu.

FAKT: Ustaliliśmy, że do godziny 12:00 przygotujesz raport. Nie zrobiłeś tego a dokument ten był mi potrzebny na spotkanie z naszym odbiorcą. Klient był niezadowolony z takiego obrotu sprawy.

Ustosunkowanie: Nie podoba mi się to. Czuje się nieszanowany i zlekceważony.

Oczekiwanie: Proszę, żebyś ten raport teraz przygotował.

Konkret: Jak wrócę za spotkania z klientem o godz. 15:00, to ma leżeć u mnie na biurku

Kontrakt: Czy możemy się tak umówić?

W przypadku braku kontraktu pracownik zawsze może powiedzieć „szef kazał” i wtedy mamy motywator zewnętrzny lecz gdy nasz podwładny potwierdzi realizację zadania to wtedy mamy motywację wewnętrzną „obiecałem szefowi”. Generalnie jest tak, że jeżeli coś obiecamy drugiej stronie to jeśli tego nie zrealizujemy to mamy z tego powodu wyrzuty sumienia.

Jak zamienić krytykę w wyzwanie?

piątek, 20 stycznia 2017

Konstruktywna krytyka w pracy menedżera cz. 1 - komunikat "JA", "TY", model FUO

Wyrażanie konstruktywnej krytyki, jest jednym z podstawowych narzędzi jakie menedżer wykorzystuje w swojej codziennej pracy. Jej umiejętne stosowanie pozwala również zmienić słowo krytyka na inspiracja.

Co to jest konstruktywna krytyka?
Jak sama nazwa wskazuje konstruktywna krytyka opiera się na podaniu konkretnego przykładu z jakiego powodu uważamy, że nasz podwładny źle coś wykonał lub przyjął nieprawidłową postawę. 

Jak najczęściej jest?
Niestety bardzo popularnym sformułowaniem w języku menedżerskim w celu wyrażenia krytyki jest komunikat „TY”, który ma na celu poinformowanie naszego słuchacza, że coś źle zrobił lub nieprawidłowo zachował się. Jest on najczęściej stosowany w formie:
twoja praca była kiepska,
ty nic dziś dobrego nie zrobiłeś,
ty jesteś dużym bałaganiarzem.

Tego typu komunikaty nie wnoszą nic do świadomości naszego rozmówcy oprócz zamętu i poczucia źle wykonanego zadania. Jest to spowodowane tym, że oceniamy  podwładnego całościowo bez wskazania, co tak na prawdę źle wykonał. Mało tego, jeżeli pracownik zdobędzie się na odwagę, to poprosi o uzasadnienie z jakiego powodu szef ma tak niską opinię na temat jakości jego pracy. W przypadku gdy przełożony nie będzie potrafił wskazać konkretnych przykładów, to najczęściej dochodzi do przyjęcia przez niego  agresywnej postawy i konflikt gotowy. Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy menedżer poda jako przykład złej pracy coś, co zdażyło się jakiś czas temu. Pracownik zawsze może próbować się bronić wykorzystując technikę „szefie to było jednorazowe zdarzenie, czy jest sens do tego wracać?” I znowu menedżer kiepsko wypada. Z tego powodu jeśli chcemy udzielać krytyki powinna być ona poparta mocnymi przykładami. Działając w ten sposób będziemy budować wizerunek obiektywnego przełożonego.

Jak to robić prawidłowo
Bardzo ciekawą metodą, która służy do wyrażania konstruktywnej krytyki jest model FUO. Jej celem jest zmiana postaw/zachowań pracowników. Składa się on z trzech etapów:

1 FAKT - Opis postawy/zachowania/wiedzy, którą chcemy skorygować u naszego pracownika. Tutaj zalecam mieć kilka przykładów. Bardzo ważne jest, żeby na tym etapie nie było komunikatu „TY”.
2 Ustosunkowanie - Wyrażenie, jak w danej sytuacji się czujemy, tak zwany komunikat „JA”.
3 Oczekiwanie - Jakie działanie powinien teraz podjąć nasz podwładny.

Przykład:

niedziela, 1 stycznia 2017

Co zrobić, żeby szkolenia były efektywne? - doświadczenia po realizacjach projektów szkoleniowych


Czy warto organizować szkolenia zamknięte lub wysyłać pracowników na otwarte a zwłaszcza miękkie, których efektywność ciężko jest zmierzyć lub przełożyć na konkretne cyfry? Jest to pytanie, które zadają decydenci. Wielokrotnie słyszałem przed warsztatami, że robimy tylko jedno spotkanie, bo więcej nie ma sensu. Czy to prawda?

Nie chciałbym podczas moich rozważań skupiać się na merytoryce samych warsztatów, kompetencjach trenera oraz narzędziach wykorzystywanych podczas szkolenia choć mają one bardzo ważne znaczenie. Bardziej chciałbym się zastanowić, co się dzieje po  warsztatach, ponieważ jest to bardzo ważny etap.

Jak wszystkim wiadomo albo i nie, zapał poszkoleniowy (chęć wdrażania technik/metod poznanych na szkoleniu) trwa około miesiąc czasu. Jest to spowodowane strefą komfortu, która dba o nasze dobre samopoczucie. W przypadku gdy uczestnik doświadcza porażek wynikających z niepowodzeń w stosowaniu narzędzi z warsztatów strefa komfortu podpowiada mu, żeby wrócił do starych nawyków, przyzwyczajeń lub technik, ponieważ może nie są one doskonałe, ale przynajmniej są znane i stosując je doświadczamy satysfakcji.

Co zrobić, żeby zapał poszkoleniowy podsycać u pracowników?

 1. W szkoleniach zamkniętych powinien brać udział przedstawiciel działu HR. Podczas warsztatów może on zaobserwować, jakie są potrzeby rozwojowe uczestników, poznać program szkoleniowy, żeby na jego podstawie udzielać wsparcia poszkoleniowego oraz uzupełnić wiedzę trenera na temat życia firmy o konkretne przykłady, które wielokrotnie są potrzebne do przekonania uczestników do zasadności stosowania narzędzi promowanych podczas spotkania. Stanowi to również doskonałą  formułę na zyskanie zaufania uczestników jak również poprawy komunikacji.
 2. Trener prowadzący zajęcia po warsztatach powinien zostawić zestaw ćwiczeń, które uczestnicy mają wykonywać w ramach samorozwoju. Najlepiej, żeby zadania były podzielone na tygodnie, co ułatwi ich realizację w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika.
 3. Bardzo ważnym narzędziem jest follow-up (ponowne spotkanie warsztatowe), które jest wręcz niezbędne do wsparcia w zmianie. Daje możliwość uczestnikom warsztatów przedyskutowanie z trenerem, co zostało wdrożone, jakie mieli problemy, przećwiczyć wybrane techniki/metody oraz jakie przewidują dalsze kroki rozwojowe. Z praktyki powiem, ze nie ma sensu robić follow-up wcześniej niż dwa miesiące po warsztatach.
 4. Indywidualne spotkania z trenerem. Zdaje sobie sprawę, że jest to dość kosztowne rozwiązanie ale możliwość rozmowy z trenerem w cztery oczy, daje uczestnikowi możliwość opowiedzenia o swoich barierach rozwojowych, o których nie chce rozmawiać na warsztatach. Prowadzący ma możliwość skupienia się na jednym uczestniku i w ten sposób wspiera go bardzo indywidualnie.
 5. W przypadku, gdy firma ma trenerów wewnętrznych można przygotować zestawy ćwiczeń (są to konkretne ćwiczenia, które należy wykonywać z uczestnikami), które realizuje trener wewnętrzny. 
 6. W szkoleniach zamkniętych dobrze pomaga udział przełożonego. Wiele razy spotykałem się z obawami ze strony HR czy szef nie usztywni grupy. Należy pamiętać, że warsztaty są prowadzone w formie bezpiecznej dla wszystkich. Przełożony nie występuje w roli nadzorcy ale w pełni zaangażowanego członka zespołu, który bierze udział we wszystkich ćwiczeniach. Często to oni bardziej odczuwają stres „jak wypadnę” niż uczestnicy. Oczywiście ostateczna decyzja leży po stronie działu personalnego, bo to on zna pracowników firmy. Z mojej praktyki raz mi się zdarzyło, żeby przełożony „położył” warsztaty.  

Korzyści płynące z obecności szefa:

wtorek, 6 grudnia 2016

4-etapowy model dyscyplinowania pracowników

Menedżerowie często się skarżą, że nie mogą zdyscyplinować swoich pracowników, co w głównej mierze wynika z braku ich konsekwencji, a co za tym idzie pokazania, że określone postawy/zachowania nie są tolerowane w organizacji. Szefowie wielokrotnie się zastanawiają, w jaki sposób postępować z podwładnym, żeby nie zarzucił im stronniczości i braku wsparcia. Dobrze sprawdzającym się narzędziem, które pozwala uniknąć tego typu oskarżeń, jest 4-etapowy model dyscyplinowania pracowników. Jest on podzielony na 4 spotkania. Najlepiej jak odbywają się one w odstępach około jednego miesiąca i w zależności od stopnia problemu są wspierane przez krótkie spotkania informacyjne np. co tydzień.

Etap I - rozmowa (analiza problemu + działania korygujące)
Krok ten ma na celu zbadanie, co było przyczyną zaistniałego negatywnego zachowania/postawy pracownika. Upewnienie się, czy nasze obserwacje lub informacje od osób trzecich na temat podwładnego są rzetelne. W trakcie tego etapu budujemy również ścieżkę rozwojową (plan naprawczy) dla naszego pracownika.

Etap II - rozmowa (podsumowanie postępów pracownika + analiza problemu + działania korygujące)
Ten etap ma na celu upewnienie się czy pracownik realizuje postawione przed sobą cele rozwojowe. Bardzo istotny krok ze względu na informację zwrotną od przełożonego na temat pracownika, a zwłaszcza w przypadku doskonalenia kompetencji miękkich, które często są trudne do samoobserwacji np. postawy agresywne, asertywne. Często jest tak, że po pierwszym etapie do starych korygowanych postaw/zachowań wciąga pracownika strefa komfortu, która sprawia, że zmiana jest za trudna dla podwładnego. Wsparcie ze strony przełożonego w takich sytuacjach jest konieczne. 

Etap III - rozmowa (podsumowanie postępów pracownika + analiza problemu + działania korygujące) + zapowiedź konsekwencji
Standardowo na początku rozmowy dajemy pracownikowi informację zwrotną, badamy przyczyny braku realizacji ustaleń, jak również wyznaczamy działania korygujące. Jeśli zauważymy, że pracownik lekceważy nasze ustalenia należy jasno wyznaczyć konsekwencje jakie go spotkają, jeśli nie będzie u niego woli zmiany. Trzeba mu uświadomić, że skutki braku realizacji ustaleń są jego wyborem. Na tym etapie warto sprawdzić, jakie możemy zapowiedzieć skutki, żeby potem, nie było nam głupio, że nie dotrzymujemy słowa. Już nie wspomnę o tym, co sobie pomyśli nasz pracownik.

Etap IV - rozmowa (podsumowanie postępów pracownika + analiza problemu) + konsekwencje
W tym kroku po sprawdzeniu powodu nie zrealizowania postawionych celów rozwojowych i utwierdzeniu się, że wynika to tylko z dobrej woli pracownika należy zakomunikować, że konsekwencją jego postawy/zachowania będzie ....... Gdyby ktoś z państwa odczuwał dyskomfort z zaistniałej sytuacji to tylko przypomnę, że nie skupiamy się na tym jak poczuje się pracownik oraz jak ja się czuję, tylko jeszcze raz uświadamiany sobie, po co to robimy.

Praktyka menedżerska pokazuje, że taki model stosowany cyklicznie wyrabia u pracowników przekonanie, że przełożony jest konsekwentny, zdeterminowany jak również obiektywny i dbający o podwładnego.

niedziela, 11 września 2016

Czy warto zatrudniać pracowników z Ukrainy? - doświadczenia pracodawców

Czy warto zatrudniać pracowników z Ukrainy? - doświadczenia pracodawców

Powszechnie panującym problemem, o którym w większości firm się dużo rozmawia i  któremu się przeciwdziała są braki w obsadzie pracowników na różnych szczeblach organizacji. Firmy szukają różnych rozwiązań miedzy innymi:

 • wzrost wynagrodzeń,
 • interesujące pakiety socjalne,
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • i wiele innych.

Niestety, w wielu obszarach Polski takie rozwiązania są już nieskuteczne. Wynika to z prozaicznej przyczyny: brakuje ludzi do pracy. Rejonem, w którym często robię szkolenia  jest powiat bielski. Oficjalnie podaje się, że bezrobocie sięga 6.9% (sierpień 2016). Nieoficjalnie szacuje się, że bezrobocie na stanowiskach robotniczych jest poniżej 1%. Z czego to wynika? Kilka przyczyn, które powodują problem z pozyskaniem pracowników do pracy w przemyśle i gospodarce magazynowej:

 • godziny pracy - bardzo ważny element dla kobiet, które nie maja możliwości pozostawienia dziecka pod opieką. Spotkałem się z firmą gdzie otwarto przedszkole funkcjonujące 24 godziny na dobę,
 • system zmianowy - współpracuję z klientem, który zmienił system dwuzmianowy na trzyzmianowy co spowodowało, że z firmy odeszło 19% pracowników w pierwszych trzech miesiącach,
 • warunki pracy - praca na zewnątrz, hałas czy zapylenie,
 • duża ilość pracowników a zwłaszcza z wykształceniem wyższym szuka pracy „za biurkiem”, a nie fizycznej. Szacuje się, że ilość młodych osób z wyższym wykształceniem w tym roku osiągnie 50%.

Przy takiej sytuacji na rynku pracy wielu pracodawców szuka możliwości zatrudniania pracowników z zagranicy. Obecnie najczęściej są to robotnicy z Ukrainy.

wtorek, 24 maja 2016

Dlaczego nie działa ocena okresowa? - doświadczenia po wdrożeniach

Ocena pracownicza jest doskonałym narzędziem służącym do rozwoju pracowników. Niestety, w wielu firmach jest wycofywana ze względu na:

 • niską skuteczność, 
 • dużą niechęć przełożonych i pracowników do oceny i bycia ocenianym,
 • jej wyniki są manipulowane przez oceniających,
 • wygasająca motywacja do realizacji ustalonych zadań rozwojowych/korygujących,
 • pojawia się agresywna postawa przełożonych podczas spotkań.

Podstawą zrozumienia problemu z oceną jest zadanie sobie pytania: dlaczego szef i/lub pracownik doświadcza stresu podczas procesu ewaluacji, jak również braku celowości spotkań.

STRES PRZED I PODCZAS OCENY
Menedżer doświadcza stresu, ponieważ będzie musiał uzasadnić z jakiego powodu wystawia pracownikowi konkretną ocenę. Dzieje się tak, dlatego że szefowie nie rozmawiają pomiędzy ocenami z podwładnymi o obszarach miękkich i nie prowadzą arkuszy obserwacyjnych podwładnych, które pozwalają uzasadnić swoją opinie na temat zaniżonej lub zawyżonej oceny pracownika. W głównej mierze w firmach produkcyjnych wynika to z kryteriów jakie są przyjęte w bieżącej ocenie. W zakładach szefowie koncentrują się na rozliczaniu podwładnych w obszarach twardych wskaźników typu ilość, jakość, terminowość, a nie miękkich obszarów typu budowanie zespołu, radzenie sobie ze stresem, budowanie asertywnej postawy lidera, relacje wewnątrz zespołowe, komunikacja z współpracownikami. Oceny okresowe zawierają w sobie obszary miękkie, których rozwój i rozliczanie nastręcza wielu menedżerom olbrzymi kłopot. Mogę śmiało powiedzieć na bazie  moich obserwacji oraz wywiadów przeprowadzonych z menedżerami, że większość z nich nie była przygotowywana do pełnienia funkcji menedżerskich. Podczas warsztatów wychodzi jak bardzo sobie nie radzą sami ze sobą, a co dopiero od nich wymagać rozwój swoich pracowników. Główne problemy z jakimi sobie szefowie nie dają rady to: kontrola stresu, budowanie asertywnej postawy menedżera, komunikacja nastawiona na współpracę, przyjmowanie negatywnej krytyki, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej. 
Jako ciekawostkę, jak ewoluują kryteria oceny przytoczę przykład z jednej firmy, w której pomagałem wprowadzić oceny okresowe. Do arkusza wprowadzono kryterium „ukierunkowanie na klienta”. Pamiętam, jak wiele dyskusji było na temat, jak brygadzista ma utrzymywać kontakt z klientem, z którym nie ma fizycznej styczności. Celem było zwiększenie odpowiedzialności pracowników produkcji za produkt poprzez uświadomienie im, kim jest odbiorca oraz z jakimi problemami się boryka jeśli produkt nie spełnia założonych oczekiwań.