poniedziałek, 12 czerwca 2017

Diagram Ishikawy - jak wykonać, przykłady zastosowań

Diagram Ishikawy jest narzędziem wykorzystywanym do analizy przyczyn powstawania problemów. Przy jego pomocy rozpatrujemy je w pięciu obszarach tzw. 5M:
  • Man - Człowiek
  • Machine - Maszyny
  • Method - Metody
  • Material - Materiały
  • Management – Zarządzanie
Prace na diagramie zaczynamy od narysowania szkieletu z wyznaczeniem problemu jaki chcemy rozwiązać.

Dlaczego warto stosować Diagram Ishikawy?
  1. Pozwala spojrzeć na proces z różnych perspektyw.
  2. Rozwija nawyk wielopłaszczyznowego spojrzenia na przedsięwzięcia, pomysły i problemy.
  3. U pracowników rozwija szersze spojrzenie na problem.
Przykład: brak wysyłek na czas (produkcja)
Przykład: wypadki w pracy (BHP)
Przykład: słaba sprzedaż (sprzedaż)

Diagram Ishikawy dla celów bieżącego rozwiązywania problemów na niższych szczeblach menedżerskich (brygadzista, lider) został ograniczony do czterech zakresów 4M" (pracownik, maszyna, materiał, metody). W bieżącej pracy nad problemami nie ma potrzeby, żeby przełożony zastanawiał się czy problemy pojawiają się z powodu jego zarządzania.

Wpływ 500+ na motywacje pracowników - spostrzeżenia pracodawców

Wiele się mówi na temat wpływu programu 500+ na postawy i zachowania pracowników w stosunku do pracodawcy jak również do przełożonego. Prowadząc warsztaty postanowiłem przyjrzeć się temu tematowi bliżej, ponieważ zaciekawił mnie wpływ tego projektu na motywację pracowników.

Poniższe opracowanie dotyczące wpływu programu 500+ na motywację pracowników zostało opracowane na podstawie rozmów z menedżerami różnych szczebli zarządzania w organizacjach produkcyjnych. W rozmowach wzięło udział ok. sześciuset menedżerów.

Pozytywy:

- mniejsze oczekiwania w zakresie zarobków - tu odrazu sprostuję, że nie mam na myśli, tego że pracownicy nie chcą więcej zarabiać tylko wielu z nich, a zwłaszcza na najniżej opłacanych stanowiskach, przekroczyło próg koniecznego minimum do uzyskania satysfakcji z wynagrodzenia. Jest to poziom, kiedy pracownika zaczyna być stać na coś więcej niż tylko jedzenie. Zaczyna on doświadczać przyjemności z wypłaty, ponieważ może zacząć realizować pasje, na które nie było go wcześniej stać. 

- poprawa relacji z pracodawcą - ze względu na poprawę sytuacji ekonomicznej wiele osób nie będzie przyjmować postawy roszczeniowej. Nie znaczy to, że nie będą oczekiwać podwyżki lecz jej wpływ nie będzie miał już tak dużego wpływu na nich. 

Negatywy:

- rezygnacje z pracy - w branżach mocno zdominowanych przez kobiety zauważono odejścia z pracy pracownic posiadających więcej dzieci w młodszym wieku.


- niechęć do nadgodzin - program 500+ wpłynął na potrzebę dodatkowych zarobków, co spowodowało mniejsze zainteresowanie nadgodzinami.