O mnie

Tomasz Pachoł trener, konsultant z ponad 27-letnim doświadczeniem


 wieloletni praktyk – od 1990 roku przez 10 lat związany z branżą produkcyjną m.in. Dyrektor Zakładu w Zielonogórskich Fabrykach Mebli, Dyrektor Dz. Jakości i Kontroli Wewnętrznej w Univex, Dyrektor Centrum Logistycznego w Quercus oraz Line worker w Coca Cola.

  • od 17 lat prowadzi projekty szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze,
  • specjalizuje się w projektach dla branży produkcyjnej, zarówno filii międzynarodowych koncernów jak i polskich przedsiębiorstw,
  • przeprowadził ok. 7000 godz. lekcyjnych szkoleń dla kadry managerskiej z branży produkcyjnej,
  • w jego szkoleniach wzięło udział ponad 3000 managerów,
  • otrzymuje wysokie oceny swojej dzięki czemu dla klientów realizuje zazwyczaj wielomiesięczne lub wieloletnie cykle szkoleniowe,
  • wspiera organizacje w rozwoju kompetencji u menedżerów w poniższych zakresach:
Ø przewodzenie zespołowi,
Ø  budowanie zespołu,
Ø  dojrzałość menedżerska,
Ø  nastawienie na rezultaty,
Ø  budowania relacji z innymi działami,
Ø  rozwijanie pracowników,
Ø  motywowanie pracowników przy pomocy pozafinansowych narzędzi,
Ø  radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi,
Ø  kontrola stresu,
Ø  zachowanie asertywnej postawy menedżera,
Ø  spójność postaw i szacunek do innych,
Ø  organizacja pracy własnej i zespołu,
Ø  efektywne wykorzystanie czasu,
Ø  delegowanie,
Ø  myślenie poza schematami,
Ø  wykorzystanie narzędzi 5S, SMED,
Ø  wyłanianie i kształtowanie liderów,
Ø  wykorzystanie oceny pracowniczej do rozwoju i motywowania pracowników.

Doświadczenie szkoleniowo-doradcze w branży produkcyjnej (projekty z lat 2009-2015):

·       Firma produkcyjna (800 osób).
Projekt ukierunkowany na wzrost konkurencyjności Firmy na rynku, ustabilizowanie rotacji kadry, poprawy komunikacji wewnątrz zespołowej oraz większe zaangażowanie kierownictwa średniego szczebla zarządzania w rozwój podległego personelu. Przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu zarządzania personelem, budowanie zespołu oraz technik sprzedaży.

·       Firma dystrybucyjna (270 osób).
Projekt ukierunkowany na wzrost konkurencyjności Firmy na rynku, poprawę jakości zarządzania poprzez rozwój kwalifikacji pracowników szeregowych jak również kierownictwa. Przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu zarządzania Firmą, zarządzania personelem, gospodarki magazynowej oraz technik sprzedaży.

·       Firma produkcyjna międzynarodowa (800 osób).
Projekt ukierunkowany na wzrost konkurencyjności Firmy na rynku przemysłowym, opracowanie poza finansowych systemów motywowania pracowników oraz wdrożenie systemu ocen pracowniczych. Przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu zarządzania personelem, budowania pozafinansowych metody motywowania pracowników oraz technik sprzedaży.

·       Firma produkcyjna międzynarodowa (800 osób).
Projekt ukierunkowany na rozwój kompetencji menadżerskich od poziomu Team Leadera do Kierownika Zakładu w zakresie zarządzania zespołem produkcyjnym, wprowadzania zmian, przeprowadzania ocen pracowniczych oraz narzędzi szczupłego zarządzania (lean management).

·       Firma produkcyjna (1200 osób).
Projekt ukierunkowany na przygotowanie kadry kierowniczej do wdrożenia Systemu Ocen Pracowniczych. Projekt zawierał doradztwo dla działu HR oraz szkolenia dla kierownictwa wyższego oraz niższego szczebla.

·       Firma produkcyjna międzynarodowa (900 osób).
Doradztwo dla Dz. HR w zakresie budowania polityki szkoleniowej oraz ścieżki rozwoju zawodowego.

·       Firma produkcyjna międzynarodowa (500 osób).
Przeprowadzenie oceny pracowniczej wyższego i średniego szczebla kierowniczego.

Wybrane firmy produkcyjne szkolone przez Tomasza Pachoła 2012/2015 (tylko szkolenia zamknięte):

AESCULAP CHIFA sp. z o.o.,
AKZONOBEL POLSKA,
ArcellorMittal Poland S.A.,
ASTROMAL sp. z o.o.,
AXTONE S.A.,
Berlinerluft Technik sp. z o.o.,
B/S/H Bosch und Siemens Hausgerate sp. z o.o.,
COMPIN SEATS Polska sp. z o.o.,
COROPLAST sp. z o.o.,
CREUZET Polska sp. z o.o.
DR. OETKER sp. z o.o.,
GOODRICH AEROSPACE Poland sp. zo.o.,
GTV sp. z o.o.,
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS Piland sp. z o.o.,
HUETTINGER,
KWH PIPE Poland sp. z o.o.,
IPOCHEM sp. z o.o.,
KIMBALL ELECTRONICS Poland sp. z .o.o.,
LESAFFRE Polska sp. z o.o.,MAIN MASTER sp. z o.o.,
MAMUT sp. z o.o.,
MEDANA PHARMA S.A.,
OCEANICA S.A.,
POLFA Warszawa sp. z o.o.,
PRECON Polska sp. z o.o.,
RAFINERIA Trzebinia S.A.,
SCHUMACHER PACKAGING sp. z o.o.,
SCHNEIDER ELECTRIC Polska sp. z o.o.,
SIEGENIA-AUBI sp. z o.o.,
STADLER Rail Polska sp. z o.o.,
STOLLAR Systemy Okienna sp. z o.o.,
TAKATA PETRI sp. z o.o.,
TI Automotive sp. z o.o.,
THALES sp. z o.o.,
P.W.C. ODRA S.A.,
ULMA CONSTRUCCTION Polska S.A.,
WIENERBERGER Ceramika sp. z o.o.,
Zakłady Mięsne HENRYK KANIA S.A.