niedziela, 10 stycznia 2016

Komunikacja niewerbalna - sygnały dominacji - jak wykorzystać podczas rozmowy z pracownikiem/przełożonym

Sygnał dominacji to komunikat informujący nas, że nasz rozmówca jest bardzo głęboko przekonany o tym, co mówi. Stanowi to dla niego olbrzymią wartość i jest ważne! 
Pokazuje również jaki jest jego stosunek do swojego rozmówcy lub grupy. Czuje się w dużej przewadze nad osobą/osobami, z którymi się spotyka. Często w przypadku relacji szef-pracownik odczuwamy ją jako postawę lekceważącą względem nas.

Jak taką postawę wykorzystać w procesach komunikacji interpersonalnej?

1. Jeżeli przychodzimy na spotkanie i nasz rozmówca siedzi w postawie dominującej, należy z założenia przygotować się na to, że nie będzie nas słuchał, bo jest przekonany o swojej racji, chyba że będziemy mówić to, co on chce usłyszeć. Należy się również liczyć, że jeśli nasza wypowiedź nie będzie po jego myśli, to w zależności od tego jaką lubi przyjmować postawę, to albo będzie nastawiony na negocjacje albo agresję. Najczęściej menedżer wykorzystuje swoją przewagę związaną z stanowiskiem i przechodzi do postawy agresywnej. Dlatego w opisywanych sytuacjach najlepiej skupić się na oczekiwaniach naszego rozmówcy, żeby je później wykorzystać na swoją korzyść. Standardowe działanie, to zrobienie dobrej atmosfery a potem analiza potrzeb (zbadanie dlaczego przyjął postawę dominacji) naszego rozmówcy. Można do tego wykorzystać metodę 5xdlaczego?. Bardzo dobrze się sprawdzi, bo w tym narzędziu koncentrujemy się na szukaniu przyczyny.