wtorek, 24 maja 2016

Dlaczego nie działa ocena okresowa? - doświadczenia po wdrożeniach

Ocena pracownicza jest doskonałym narzędziem służącym do rozwoju pracowników. Niestety, w wielu firmach jest wycofywana ze względu na:

  • niską skuteczność, 
  • dużą niechęć przełożonych i pracowników do oceny i bycia ocenianym,
  • jej wyniki są manipulowane przez oceniających,
  • wygasająca motywacja do realizacji ustalonych zadań rozwojowych/korygujących,
  • pojawia się agresywna postawa przełożonych podczas spotkań.

Podstawą zrozumienia problemu z oceną jest zadanie sobie pytania: dlaczego szef i/lub pracownik doświadcza stresu podczas procesu ewaluacji, jak również braku celowości spotkań.

STRES PRZED I PODCZAS OCENY
Menedżer doświadcza stresu, ponieważ będzie musiał uzasadnić z jakiego powodu wystawia pracownikowi konkretną ocenę. Dzieje się tak, dlatego że szefowie nie rozmawiają pomiędzy ocenami z podwładnymi o obszarach miękkich i nie prowadzą arkuszy obserwacyjnych podwładnych, które pozwalają uzasadnić swoją opinie na temat zaniżonej lub zawyżonej oceny pracownika. W głównej mierze w firmach produkcyjnych wynika to z kryteriów jakie są przyjęte w bieżącej ocenie. W zakładach szefowie koncentrują się na rozliczaniu podwładnych w obszarach twardych wskaźników typu ilość, jakość, terminowość, a nie miękkich obszarów typu budowanie zespołu, radzenie sobie ze stresem, budowanie asertywnej postawy lidera, relacje wewnątrz zespołowe, komunikacja z współpracownikami. Oceny okresowe zawierają w sobie obszary miękkie, których rozwój i rozliczanie nastręcza wielu menedżerom olbrzymi kłopot. Mogę śmiało powiedzieć na bazie  moich obserwacji oraz wywiadów przeprowadzonych z menedżerami, że większość z nich nie była przygotowywana do pełnienia funkcji menedżerskich. Podczas warsztatów wychodzi jak bardzo sobie nie radzą sami ze sobą, a co dopiero od nich wymagać rozwój swoich pracowników. Główne problemy z jakimi sobie szefowie nie dają rady to: kontrola stresu, budowanie asertywnej postawy menedżera, komunikacja nastawiona na współpracę, przyjmowanie negatywnej krytyki, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej. 
Jako ciekawostkę, jak ewoluują kryteria oceny przytoczę przykład z jednej firmy, w której pomagałem wprowadzić oceny okresowe. Do arkusza wprowadzono kryterium „ukierunkowanie na klienta”. Pamiętam, jak wiele dyskusji było na temat, jak brygadzista ma utrzymywać kontakt z klientem, z którym nie ma fizycznej styczności. Celem było zwiększenie odpowiedzialności pracowników produkcji za produkt poprzez uświadomienie im, kim jest odbiorca oraz z jakimi problemami się boryka jeśli produkt nie spełnia założonych oczekiwań. 

wtorek, 17 maja 2016

Komunikacja niewerbalna - postawa argumentacyjna

Postawa argumentacyjna występuje w przypadku, gdy rozmówca/słuchacz przygotowuje się do sporu lub jest w jego trakcie. 


Żebyśmy mogli prawidłowo analizować informacje podczas rozmowy, należy "trzeźwo myśleć". Inaczej mówiąc mieć pod kontrolą nasze emocje, które mogą nam przeszkadzać w   ocenie informacji, a w ostateczności całkowicie zaburzyć obraz sytuacji. Postawa argumentacyjna jest sygnałem, który pokazuje, że emocje zaczynają przybierać coraz wyższy poziom.

Oznaką postawy argumentacyjnej jest trzymanie nogi w pozycji skrzyżowanej do naszego rozmówcy w formie bariery. Ma go ona oddzielić od osoby, którą traktuję jako rywala, a nie partnera.  

Najczęściej postawę argumentacyjną można zauważyć w dwóch postaciach wskazanych niżej.

Rysunek faza II pokazuje jej wstępną postać. Sygnalizuje ona, że emocje u oponenta zaczynają przybierać mocniejszą formę. Jako ciekawostkę podam, że spotykam się z takimi ułożeniami ciała podczas prowadzenia prezentacji, w czasie których słuchacze nie biorą udziału w dyskusji. Wynika to z tego, że pojawia się sprzeciw u uczestnika do pojawiających się informacji. Niewerbalnie sygnalizuje on, że się z tym nie zgadza. 

Rysunek faza III pokazuje, że poziom emocji u mojego rozmówcy zaczyna przekraczać kontrolowane granice. Złapanie nogi obiema rękami sygnalizuje, że oponent wzmacnia barierę (formą bariery jest noga) poprzez trzymanie jej.