niedziela, 11 września 2016

Czy warto zatrudniać pracowników z Ukrainy? - doświadczenia pracodawców

Czy warto zatrudniać pracowników z Ukrainy? - doświadczenia pracodawców

Powszechnie panującym problemem, o którym w większości firm się dużo rozmawia i  któremu się przeciwdziała są braki w obsadzie pracowników na różnych szczeblach organizacji. Firmy szukają różnych rozwiązań miedzy innymi:

  • wzrost wynagrodzeń,
  • interesujące pakiety socjalne,
  • możliwość rozwoju zawodowego
  • i wiele innych.

Niestety, w wielu obszarach Polski takie rozwiązania są już nieskuteczne. Wynika to z prozaicznej przyczyny: brakuje ludzi do pracy. Rejonem, w którym często robię szkolenia  jest powiat bielski. Oficjalnie podaje się, że bezrobocie sięga 6.9% (sierpień 2016). Nieoficjalnie szacuje się, że bezrobocie na stanowiskach robotniczych jest poniżej 1%. Z czego to wynika? Kilka przyczyn, które powodują problem z pozyskaniem pracowników do pracy w przemyśle i gospodarce magazynowej:

  • godziny pracy - bardzo ważny element dla kobiet, które nie maja możliwości pozostawienia dziecka pod opieką. Spotkałem się z firmą gdzie otwarto przedszkole funkcjonujące 24 godziny na dobę,
  • system zmianowy - współpracuję z klientem, który zmienił system dwuzmianowy na trzyzmianowy co spowodowało, że z firmy odeszło 19% pracowników w pierwszych trzech miesiącach,
  • warunki pracy - praca na zewnątrz, hałas czy zapylenie,
  • duża ilość pracowników a zwłaszcza z wykształceniem wyższym szuka pracy „za biurkiem”, a nie fizycznej. Szacuje się, że ilość młodych osób z wyższym wykształceniem w tym roku osiągnie 50%.

Przy takiej sytuacji na rynku pracy wielu pracodawców szuka możliwości zatrudniania pracowników z zagranicy. Obecnie najczęściej są to robotnicy z Ukrainy.